08/12/21  Hoạt động chuyên môn  28
Chuyên đề Tiếng Việt và Toán
 20/11/18  Hoạt động chuyên môn  658
Lễ Trao học bổng
 07/11/18  Hoạt động chuyên môn  1205
Học vần là phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình Tiểu học nói chung và trong môn Tiếng Việt nói riêng, vì nó là phần học mở đầu của lớp đầu tiên ở cấp Tiểu học. Có học phần này thì học sinh mới chiếm lĩnh được một công cụ giao tiếp quan trọng. Đây chính là phương tiện để các em ...