• Huỳnh Văn Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Âm Nhạc- Mĩ Thuật- Tin Học
  • Email:
   huynhvanvu@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trang Quốc Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Anh Văn- Thể Dục
  • Email:
   trangquocdang@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Khối 5
  • Email:
   tranthily@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trang Thị Hồng Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Khối 4
  • Email:
   trangthihongcuc@pdgsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Khối 3
  • Email:
   nguyenthithutrang@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lê Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Khối 2
  • Email:
   lethithunguyet@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Chí Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Khối 1
  • Email:
   nguyenchicuong@pgdsoctrang.edu.vn
Các website trực thuộc
Liên kết nhanh website
Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 06 : 151
Năm 2021 : 1.540